„СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД е лицензиран туроператор с удостоверение № РКК – 01 – 05871 и туристически агент с удостоверение РК – 01 – 6356
 
  „СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има застрахователен сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застрховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ с № 03700100002548 от дата 22.01.2020г. с “ЗД ЕВРОИНС” АД с адрес София,бул. „Христофор Колумб“ № 43 с денонощен телефон +359 0700 17-241. Застраховката е валидна от 05.04.2020г. до 04.04.2021г.

 

Лиценз ТО
Лиценз ТА
Застраховка 2020
СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” цели осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултатът от настоящия проект е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на стойност 10 000 лв, от които 8500 европейско и 1500  лв. национално финансиране и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg